B2B - PROJECTONTWIKKELAAR & INVESTEERDER

Als geëngageerde bouwpromotor of investeerder wil je meer doen dan stenen stapelen en winst maken. Zo bouw je door kwaliteitsvolle architectuur ook graag aan groene, levendige buurten én een duurzaam imago. Samen kijken we hoe demografische, maatschappelijke en ecologische transities voor jou kansen kunnen zijn, om te blijven vernieuwen. Zodat je bedrijf, ook in de toekomst, een duurzame koploper is.

 

Nieuwe woonvormen brengen duurzaamheid tot bij een grotere markt. Ze creëren een brug tussen willen & kunnen.

Onze woonkeuze wordt mede bepaald door levensfases en gezinstoestand. Door vergrijzing, gezinsverdunning en meer singles is er nood aan compacte, betaalbare alternatieven. Dit groeiend marktsegment, 65% à 70%, blijft in Vlaanderen nog al te vaak op hun honger zitten. Want noch de vrijstaande villa of het gangbare appartement beantwoord aan hun budget of woondroom. Evenals gezinnen met tweeverdieners, verkiest het merendeel nog steeds, landelijke of RURALE kwaliteiten. Ze dromen van een gezellige buurt, rust, privacy, zicht op groen, eigen tuin of ruim terras. Maar vinden amper een alternatief dan de letterlijke vertaling: mn. de verkavelingswoning. Terwijl deze net geen oplossing biedt voor hun én onze uitdagingen: betaalbaarheid, vereenzaming, sociale cohesie en ruimtebeslag. Het zuivere ‘cohousing’ klinkt voor de gemiddelde Vlaming wat te dichtbij of ‘geitenwollen sokkig’. Maar voor haar mildere vorm, met meer vrijheid en privacy, mn. collectief wonen, is er veel meer interesse. Want minder onderhoud, betaalbaarheid, sociaal contact en gezamenlijke energie-oplossingen spreekt het merendeel wél aan. Zo zou twee op drie Belgen bv. best bereid zijn hun tuin te delen met andere gezinnen. Vernieuwende woonvormen hebben, mits een doordacht ontwerp, de kracht om deze landelijke kwaliteiten én kernverdichting te verenigen. Daarom focust de STUDIO in haar onderzoek en ontwerpen op deze essentiële RURALE kwaliteiten. Zodat ‘collectief wonen’ voor de markt een volwaardig alternatief wordt voor de verkavelingswoning. Door een marktgerichte aanpak, mét oog voor het brede plaatje, kan kernverdichting een ticket worden voor een aangenamer en duurzamer leven. Met meer tijd en budget voor leefplezier, terwijl ook de gemeenschap én planeet er wel bij vaart.

Als je hun woondromen echt begrijpt, wordt kernverdichting een ticket voor meer leefplezier.


Project types: nieuwe woonvormen, collectief wonen, delend wonen, cohousing, generatiewoningen, casco plus of klus-woningen, etc.


WAT MAAKT DEZE PROJECTEN ANDERS?

Verschillende gezinnen en generaties delen er meer dan inkomhal, trap of parkeerplaats. Bij cohousing deelt men een extra leef-ruimte of ‘common room’. In haar mildere vorm, collectief wonen, zijn het eerder neven-functies: tuin, fietsberging, ... etc. In de ontwerpen zitten subtiele uitnodigingen, om elkaar ‘toevallig’ te ontmoeten. Het sociale aspect is dus van belang. Je herkent er elementen in van ‘social design’, waarbij men met ‘design’ gedrag positief probeert te beïnvloeden. Zo stuurt men aan op meer sociaal contact, op fijne buurten. En toch biedt deze woonvorm, evenveel vrijheid en privacy als gangbare projecten. Dit komt oa. door aandacht voor inkijk, zeer ruime terrassen of een eigen tuintje.

De individuele woningen zijn compacter en er wordt ingespeeld op de deel-economie. Waarbij het delende aspect budget geeft voor wat meer luxe of zaken die individueel moeilijker haalbaar zijn; zoals meer energiezuinigheid of bv. een zwemvijver. Zo creëert de betonstop dus kansen voor duurzame verdichting én een warmere buurt, meer groen en woonplezier. En dat geeft de projecten én hun ontwikkelaars een onderscheidende meerwaarde.

De focus ligt er dus op verdichten, delen, functie-verweving, sociale cohesie én participatie. Volgens binnen- en buitenlandse ontwikkelaars geeft een bottom-up aanpak de grootste slaagkans. Het betrekken van stakeholders; het middenveld, de buurt en lokale overheiden, geeft ook een betere lokale verankering. En zo trekken ze tijdens de ontwerpfase al kopers aan. De STUDIO wil hier heel bewust mikken op effectieve trajecten, kort en to the point. Want kwaliteit en eigen inbreng zijn de bedoeling, maar keuzestress, traagheid of budgetoverschrijding niet. Daarom blijft de vertaal-taak, van woonwensen naar concrete oplossingen, best bij de bouwprofessionals.

“The one thing all humans share, is that we all inhabit the same limited amount of real estate, which is PLANET EARTH.” - Bjarke Ingels, architect.


Foto+-+lezen.jpg

WAAR KAN IK MEER LEZEN & VINDEN?

De Limburgse Architectuurwijzer verzamelt op hun website mooie Vlaamse en Europese voorbeeldprojecten. De website www.ruimtelijkrendement.be  van het Vlaams departement Omgeving toont hoe we, door dichter bij elkaar te wonen en functies te vermengen, zuiniger met ruimte kunnen omspringen. Samenhuizen vzw verzamelt allerlei info over meer delend wonen. Bovendien organiseren ze ook een jaarlijkse samenhuizen-dag, waarbij voorbeeldprojecten de deuren openzetten voor bezoekers.

Voor meer inhoudelijke informatie zijn oa. volgende boeken aan te raden basiswerken: ‘Wonen in de 21ste eeuw’ van Peter Camp, ‘Wonen. Bouwstenen voor een habitologie’ van Sylvain De Bleeckere en Danny Windmolders.

De documentaire ‘Plannen voor plaats’ van Nic Balthazar en de Vlaams Bouwmeester toont met frisse ideeën hoe het anders kan. Langs de pijnpunten van ons woonbeleid uit het verleden, nemen ze je mee naar een groenere en fijnere toekomst.