studio rural

ONTWERP STUDIO: ARCHITECTUUR ° INTERIEUR ° DESIGN OBJECTEN

Voor de bewuste én vooruitdenkende klant, opzoek naar warme eenvoud, bedenkt en creëert STUDIO RURAL doordachte, duurzame en toegankelijke ontwerpen met respect voor hun omgeving. De studio heeft een voorkeur voor inclusieve oplossingen, die flexibel mee kunnen evolueren met hun functie, de levensloop van gebruikers en technologie; zodat uw investering ook in de toekomst zinvol blijft. Een eenvoudige esthetiek, natuurlijke materialen, een open gevoel met veel licht en een boeiende wisselwerking tussen binnen en buiten zijn vaak terugkerende elementen. Door kwaliteit boven kwantiteit te plaatsen én passieve boven actieve energie-oplossingen, wordt er gezocht naar een goede balans tussen ontwerp kwaliteit, duurzaamheid & betaalbaarheid. 

DESIGN STUDIO:  ARCHITECTURE  °  INTERIOR  °  DESIGN OBJECTS

For the conscious client, who’s looking for warm simplicity, STUDIO RURAL tries to conceive and create thoughtful, sustainable and accessible buildings and spaces in relation to their surroundings. The STUDIO has a preference for inclusive solutions, that have the flexibility to evolve with their function, the life course of its occupants and its technology; so your investment is future-proofed. A simple esthetic, natural materials, the feeling of open space with lots of light and an interesting interaction between outside & inside are returning elements. By choosing quality over quantity, passive over active energy solutions, the STUDIO’s tries to find a balance between design value, sustainability and affordability. 

rural lab

CO-LAB: ONTWERPEND ONDERZOEK ° CROSS-CREATION ° CONSULTANCY

Het LAB is een ‘speelplaats’ voor ontwerpend onderzoeken, experimenteren en cross-creatie, voor gelijkgestemden die niet geloven in ‘gaat niet’. Hoe kunnen nieuwe collectieve woonmodellen, nieuwe materialen en maakmethodes naast toegankelijke technologie een duurzame omslag en bv. zorg-geïntegreerd wonen betaalbaar houden? Hoe zal de technologische revolutie, AI, VR, robotisering het gebouwde weefsel beïnvloeden? Wat is mogelijk, wat is wenselijk? Kunnen nieuwe 'product service modellen' een duurzame omslag versnellen in tijden van 'delen', waar hebben benutten wordt? Door middel van design-thinking onderzoekt het lab, graag in cross-creatie, nieuwe strategieën voor een betaalbare en inclusieve transitie. Het LAB vormt zo een creatieve voedingsbodem voor de eigen ontwerpstudio.  

CO-LAB:  RESEARCH BY DESIGN  °  CROSS-CREATION  °  CONSULTANCY 

The LAB is a ‘playground’ for research by design, experiment and cross-creation, for kindred spirits who don’t believe in ‘it can’t be done’. How can new collective housing models, new materials and making methodes alongside accessible technology support a sustainable transition and help care-integrated communities stay affordable? How will the tech revolution, AI, VR, robotics influence our build environment? What is possible, what is desirable? How can new ‘product service models’ speed-up a sustainable transition in times of sharing, when owning becomes using? By design-thinking and cross-creation the LAB likes to look at new strategies for an affordable and inclusive transition. In this way the LAB is the nutritious soil for the creativity within the design STUDIO.