Die ‘rurale’ koekjes zijn heel OK!

Die ‘rurale’ koekjes zijn heel OK!

 

WAT ZIT ER IN DE KOEKJESDOOS?

Hieronder kan je de cookie policy terugvinden van STUDIO RURAL, Imca paesen, St-Jozefstraat 20, 3941 Hechtel-Eksel. Ingeschreven in de kruispunt databank onder het nummer O698.511.945, gsm: 0486.46.26.96. 

Cookies, hoeveel bezoekers & hoe lang blijven ze?

Om je surf ervaring te verbeteren gebruikt de website van STUDIO RURAL cookies; cookies zijn kleine stukjes data die websites bijhouden; deze site gebruikt ook tracking oftewel info over je surfgedrag; dit is om te weten hoeveel mensen er op de website komen en hoe lang ze rondneuzen; niet om de Sherlock Holmes uit te hangen, maar om te kijken wat mijn klanten precies interesseert. Zodat de site beter kan worden. Dit gebeurt door 'squarespace-analytics'. 'Squarespace' maakt gebruik van functionele en analytische cookies. 

OK, over welke koekjes gaat het dan precies & wat doen ze?

Deze cookies gaan niet naar de heupen, ze zijn dan ook minder lekker. Hieronder kan je een lijstje terugvinden van de cookies die ‘squarespace’ op deze site gebruikt. Dan weet je precies welke.

functionele en noodzakelijke cookies

 • Crumb, werkt gedurende de sessie, doel: deze vermijdt CSRF, zodat mijn website niet gebruikt kan worden voor doelen van iemand anders, de klant beschermen dus; 

 • RecentRedirect, werkt gedurende 30 minuten: Dit voorkomt doorstuur loops, die slecht zijn voor SEO. kortom zodat je de STUDIO beter kan terugvinden; 

 • Locked, werkt gedurende de sessie: en voorkomt dat anderen aan mijn site prutsen; 

 • Square space announcement-bar: werkt altijd, zorgt ervoor dat het 'nieuwtjes' pop-up blokje, ook echt verdwijnt en weg blijft wanneer bezoekers het weg klikken;

 • Test, werkt gedurende de sessie: kijkt of je browser cookies toelaat en voorkomt fouten; 

Analytische en performance cookies

 • sscid & sscvr & ss_cpvisit, werkt gedurende 2 jaar: identificeert unieke bezoekers en kijkt hoe lang ze op de site blijven, kortom hoeveel verschillende bezoekers en hoe lang;

 • ss_cvisit & ss_cvt, werkt gedurende een half uurtje: identificeert unieke bezoekers en kijkt hoe lang ze op de site blijven;

 • ss_cookieallowed, werkt gedurende 30 dagen, deze onthoudt of een bezoeker toestemming gaf voor cookies; 

Cookies uitschakelen 

Het uitschakelen van cookies zal het gebruiksgemak van websites beïnvloeden. Wil je dit toch, dan kan je cookies ook uitschakelen voor alle sites. Dit doe je via je browser. Afhankelijk van welke browser jij gebruikt, kan dit via deze links: 

Je rechten

Als bezoeker van de site heb je rechten betreft je persoonsgegevens. Wil je van één of meer van die rechten gebruik maken? Dat kan énkel mits een schriftelijke vraag per brief, met bewijs van je identiteit, dus een kopietje van je paspoort. Dit stuur je tezamen met je vraag naar STUDIO RURAL, tav. Imca Paesen, St-Jozefstraat 20, 3941 hechtel-Eksel. Volgende zaken zijn je rechten:

 • Recht op inzage en rechtzetting/rectificatie: je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die verzameld worden in te kijken. Onjuiste of onvolledige gegevens kan je ook laten wijzigen of verwijderen.

 • Recht om vergeten te worden: een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit databanken, uitgezonderd wanneer de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het naleven van een wettelijke verplichting

 • Recht om klacht in te dienen: indien je vind dat jouw gegevens onrechtmatig verwerkt werden, heb je het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie.

 • Recht om toestemming in te trekken: elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om op elk moment zijn toestemming in te trekken. En dit ook wanneer je de toestemming, betreft je persoonsgegevens, in het verleden wel gaf. Met ander woorden je mag je bedenken.

 • Recht op bezwaar: je hebt steeds het recht bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens als dit gebeurt zonder je toestemming en de verwerking niet MOET gebeuren zoals bij de uitvoering van een contract of naleving van een andere wettelijke basis.

 • Recht op beperking van de verwerking: je beschikt over het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Aansprakelijkheid met betrekking tot cookies

STUDIO RURAL kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade die een direct gevolg is van de verwerking van jouw persoonsgegevens bij een fout of onzorgvuldigheid van STUDIO RURAL zélf. STUDIO RURAL kan in géén geval aansprakelijk worden gesteld: 

 • in geval van overmacht

 • voor indirecte schade of schade die gevolgschade is

 • voor schade voortvloeiende uit fouten, tekortkomingen of nalatigheden van jezelf, derden of anderen dan STUDIO RURAL zelf.